agt0406.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt0406.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 Åbn vindue&t Voice-kommandoer
103 Luk vindue&t Voice-kommandoer
111 Avancerede indstillinger for figurer
112 Jeg hørte "%1s"
113 Kommandoen Voice
114 Kommandoen Voice - %1s
115 Skjul
118 skjul
119 %1s
125 for "%1s" kommandoer.
126 for kommandoer.
129 ( ( vis | åbn ) [vinduet] [voice]kommandoer | hvad kan jeg sige [nu] )
130 Luk vinduet Voice-kommandoer
131 ( skjul | luk ) [vinduet] [voice]kommandoer
140 Advarsel: Dette computerprogram er ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret reproduktion eller distribution af dette program, eller dele heraf, er ulovlig og vil blive retsforfulgt.
146 %1s
150 Globale kommandoer
152 -- %1s lytter --
160 (ikke-defineret kommando)
161 Sig navnet på figuren, for at få den vist.
171 Vent med at tale.
174 -- %1s forbereder sig til at lytte --
175 Jeg sagde ikke noget.
176 [vis] globale kommandoer
177 " "
178 Taleinput er ikke tilgængeligt.
179 -- %1s lytter ikke --
182 &Skjul
183 &Vis
186 Jeg forstod ikke spørgsmålet.
187 Sig navnet på en figur.
191 Galleri
193 Egenskaber for figurer
194 Taleinput er ikke tilgængeligt på dansk.
195 Taleinput er deaktiveret.
197 Ingen Voice-kommandoer.
10120 Microsoft Agent kunne ikke starte.
Kontroller, at Microsoft Agent er installeret korrekt.
10121 Der opstod en ukendt programdefineret eller objektdefineret fejl.
10122 Den angivne animation er ikke understøttet.
Kontroller, at animationsnavnet er korrekt.
10123 Den angivne metode mislykkedes, fordi figuren er skjult.
10124 Get-metoden blev angivet med en ugyldig Type-parameter.
Kontroller, at den angivne type er understøttet og stavet korrekt.
10125 Figuren er allerede indlæst.
Kontroller, om der tidligere har været Load-metodeopkald.
10126 Ugyldigt Character ID.
Kontroller, at ID er defineret og stavet korrekt.
10127 Der findes ikke en animation for denne tilstand.
Kontroller, at denne tilstand er tildelt en animation.
10129 Kommandonavnet blev ikke fundet.
Kontroller, at det angivne kommadonavn er korrekt.
10130 Den aktuelle figurs indstillinger understøtter ikke taleboblen.
10131 Vinduet Voice-kommandoer kan ikke vises, fordi understøttelse af taleinput for denne figur ikke er fuldt defineret.
Kontroller, at taleinput er aktiveret, og at et talegenkendelsesprogram og talekommandoer er defineret for figuren.
10132 Request-objektet blev ikke fundet.
Request-objektet findes ikke længere i figurens animationskø.
10133 Det angivne Request-objekt er ugyldigt.
10134 Stop-metoden blev ikke brugt korrekt.
En figur kan ikke bruge Stop-metoden til at afbryde en anden figur.
Prøv Interrupt-metoden.
10135 Interrupt-metoden blev ikke brugt korrekt.
En figur kan ikke afbryde sig selv.
10136 Wait-metoden kan ikke bruges sammen med et Request-objekt, som har samme figur.
10137 Det angivne bogmærke er ugyldigt.
Kontroller, at det angivne bogmærke ikke er reserveret af Microsoft Agent.
10140 Handlingen blev afbrudt, fordi der blev trykket på lyttetasten.
10141 Handlingen blev afbrudt på grund af talt input.
10142 Handlingen blev afbrudt af programmet.
10143 Handlingen blev afbrudt, fordi figuren var skjult.
10145 Den angivne version af figur-datafilen understøttes ikke af den installerede version af Microsoft Agent.
Du skal opdatere figuren.
10146 Den angivne fil er ikke nogen Microsoft Agent-figurfil.
Kontroller, at filnavnet er korrekt.
10147 Den angivne fil er en gyldig .WAV-lydfil.
10148 Den angivne lydfil er ugyldig eller indeholder ikke korrekt data.
10149 Der opstod en fejl under adgang til systemets multimediekomponenter.
10150 Den angivne URL-protokol bliver ikke understøttet af Microsoft Agent.
10151 Der er ikke adgang til lydenheden.
Kontroller, at lydkortet og drivere er installeret korrekt.
10152 Tekst til tale-program kan ikke startes.
10153 Microsoft Agent-komponent til synkroniseret tale mislykkedes.
10156 Der er en fejl i den angivne definition for objektet Commands.
10157 Teksten for egneskaben Voice mangler en højre parentes eller indeholder en forkert placeret venstre parentes.
10158 Teksten for egenskaben Voice mangler en firkantet højreparentes eller indeholder en forkert placeret firkantet venstreparentes.
10159 Teksten for egenskaben Voice mangler en venstre parentes, indeholder en forkert placeret højre parentes eller har ingen tekst mellem parenteserne.
10160 Teksten for egenskaben Voice mangler en firkantet venstreparentes, indeholder en forkert placeret firkantet højreparentes eller har ingen tekst mellem firkantede parenteser.
10161 Teksten for egenskaben Voice mangler omgivende parenteser eller firkantede parenteser for at angive alternativ tekst.
10162 Der opstod en fejl under adgang til talegenkendelsestilstanden.
Kontroller, at taleprogrammet er installeret korrekt.
10163 Den angivne parameter for kommandoen Name er allerede blevet defineret.
10166 Microsoft Agent kunne ikke finde noget kompatibelt talegenkendelsesprogram.
10173 Den installerede Microsoft Agent-version er ældre end den angivne figurfil.
Kontroller, at den korrekte version af Microsoft Agent er installeret.
10174 Den angivne handling mislykkedes, da taleinput for alle figurer er deaktiveret i Avancerede indstillinger for figurer.
10175 Det angivne Request-objekt er allerede fjernet fra figurens kø.
10176 Microsoft Agent Dataprovider kunne ikke starte.
10177 Den angivne animation er ugyldig.
Den kan være beskadiget eller uden rammer.
10178 Lst-talekoden kan ikke bruges med yderligere tekst eller en URL-adresse.
10179 En figur kan ikke flyttes, mens den trækkes.
10180 Den angivne Agent-klient blev ikke fundet.
10182 Den angivne handling mislykkedes, da den kræver, at figuren er aktiv.
10183 Det angivne sprog for figuren understøttes ikke på denne computer.
10184 Det angivne taleprogram blev ikke fundet.
Taleprogrammet passer ikke med det angivne sprog for figuren,
eller taleinput er i øjeblikket deaktiveret.
10185 Det angivne mode ID understøtter ikke det aktuelle sprog for figuren.
10188 Det angivne taleprogram blev ikke fundet.
Taleprogrammet passer ikke med det angivne sprog for figuren,
eller afspilning af lyd er i øjeblikket deaktiveret.
10189 Den angivne handling mislykkedes, da afspilning af lyd er deaktiveret i Avancerede indstillinger for figurer.
10191 Der er ikke installeret nogen standardfigurer på denne computer.
10192 Version
10194 Nej
10195 Der er ingen tilgængelige versionsoplysninger.
Denne fil kan være en ugyldig Microsoft Agent-figurfil.
10196 Ingen
10197 Standardfiguren og andre figurer kan ikke indlæses på samme tid af et enkelt objekt.