agt040b.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt040b.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 Avaa p&uhekomentoikkuna
103 Sulje p&uhekomentoikkuna
111 Hahmon lisäasetukset
112 "%1s" kuultu
113 Puhekomennot
114 Puhekomennot - %1s
115 Piilota
118 piilota
119 %1s
125 %1s-komentoja varten.
126 komentoja.
129 ( ( näytä | avaa ) äänikomennot | mitä voin sanoa [nyt] )
130 Sulje puhekomentoikkuna
131 ( piilota | sulje ) puhekomentoikkuna
140 Varoitus: Tämä tuote on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Tämän ohjelman tai jonkin sen osan laiton kopiointi tai jakelu saattaa johtaa ankariin oikeudellisiin rangaistuksiin, joita tullaan vaatimaan täysimääräisinä.
146 %1s
150 Yleiskomennot
152 -- %1s kuuntelee --
160 (määrittämätön komento)
161 Hahmon nimen sanominen tuo hahmon näyttöön.
171 Odota.
174 -- %1s valmistautuu kuuntelemaan --
175 En sanonut mitään.
176 [näytä] yleiskomennot
177 " "
178 Puhesyötettä ei ole saatavilla.
179 -- %1s ei kuuntele --
182 &Piilota
183 &Näytä
186 En ymmärrä pyyntöä.
187 Sano hahmon nimi.
191 Valikoima
193 Hahmon ominaisuudet
194 Suomenkielinen puhesyöte ei ole käytettävissä.
195 Puhesyöte on poistettu käytöstä.
197 Ei puhekomentoja.
10120 Microsoft Agentin käynnistäminen epäonnistui.
Varmista, että Microsoft Agentin asennus on onnistunut.
10121 Tuntematon sovelluksen tai objektin määrittämä virhe.
10122 Määritettyä animaatiota ei tueta.
Tarkista animaation nimi.
10123 Määritetty menetelmä epäonnistui, koska hahmo on piilotettu.
10124 Get-menetelmälle määrittettiin virheellinen Type-parametri.
Tarkista, että määrittämäsi type on tuettu ja että siinä ei ole kirjoitusvirhettä.
10125 Hahmo on jo ladattu.
Tarkista aiemmat Load-menetelmäkutsut.
10126 Character ID -tunnus on virheellinen.
Tarkista ID -tunnuksen määritys ja kirjoitusasu.
10127 Tälle tilalle ei ole animaatiota.
Tarkista, että tilalle on määritetty animaatio.
10129 Komennon nimeä ei löydy.
Tarkista antamasi komennon nimi.
10130 Käytössä olevat hahmon asetukset eivät tue puhekuplaa.
10131 Puhekomentoikkunaa ei voi tuoda näyttöön, koska tämän hahmon puhesyötetukea ei ole määritetty täysin.
Tarkista, että puhesyöte on käytössä ja että hahmolle on määritetty puheentunnistusohjelma sekä puhekomentoja.
10132 Request-obektia ei löydy.
Request-objekti ei ole enää hahmon animaatiojonossa.
10133 Määritetty Request-objekti ei kelpaa.
10134 Stop-menetelmää käytettiin väärin.
Hahmo ei voi käyttää Stop-menetelmää toisen hahmon keskeyttämiseen.
Käytä Interrupt-menetelmää.
10135 Interrupt-menetelmää käytettiin väärin.
Hahmo ei voi keskeyttää itseään.
10136 Wait-menetelmää ei voi käyttää saman hahmon Request-objektin kanssa.
10137 Määritetty kirjanmerkki on virheellinen.
Varmista, että Microsoft Agent ei ole varannut määritettyä kirjanmerkkiä.
10140 Toiminto keskeytettiin, koska kuuntelunäppäintä painettiin.
10141 Toiminto keskeytettiin puhesyötteen takia.
10142 Sovellus keskeytti toiminnon.
10143 Toiminto keskeytettiin, koska hahmo on piilotettu.
10145 Microsoft Agentin asennettu versio ei tue määritetyn hahmotiedoston versiota.
Päivitä hahmo.
10146 Määritetty tiedosto ei ole Microsoft Agent -hahmotiedosto.
Tarkista tiedostonnimi.
10147 Määritetty tiedosto ei ole kelvollinen äänitiedosto (.WAV).
10148 Määritetty äänitiedosto ei kelpaa tai ei sisällä oikeita tietoja.
10149 Ongelma käytettäessä järjestelmän multimediaosaa.
10150 Microsoft Agent ei tue määritettyä URL-protokollaa.
10151 Äänilaitetta ei voi käyttää.
Tarkista äänikortin ja ohjaimien asennus.
10152 Tekstin puheeksi muuttavan ohjelman käynnistäminen epäonnistui.
10153 Microsoft Agentin puheen ja kuvan synkronointi epäonnistui.
10156 Määritetyssä Commands-objektin määrityksessä on ongelma.
10157 Komennon Voice-ominaisuuden tekstistä puuttuu oikea kaarisulje, tai sen vasen kaarisulje on sijoitettu väärin.
10158 Komennon Voice-ominaisuuden tekstistä puuttuu oikea hakasulje, tai sen vasen hakasulje on sijoitettu väärin.
10159 Komennon Voice-ominaisuuden tekstistä puuttuu vasen kaarisulje, sen oikea kaarisulje on sijoitettu väärin tai kaarisulkeiden välissä ei ole tekstiä.
10160 Komennon Voice-ominaisuuden tekstistä puuttuu vasen hakasulje, sen oikea hakasulje on sijoitettu väärin tai hakasulkeiden välissä ei ole tekstiä.
10161 Komennon Voice-ominaisuuden tekstistä puuttuvat kaarisulkeet tai vaihtoehtoisen tekstin määrittävät hakasulkeet.
10162 Puheentunnistustilan käyttäminen ei onnistu.
Tarkista puheentunnistusohjelman asennus.
10163 Määritetyn komennon Name-parametri on jo määritetty.
10166 Microsoft Agent ei löytänyt yhteensopivaa puheentunnistusohjelmaa.
10173 Microsoft Agentin asennettu versio on vanhempi kuin määritetty hahmotiedosto.
Tarkista, että oikea Microsoft Agentin versio on asennettuna.
10174 Määritetty toiminto epäonnistui, koska kaikkien hahmojen puhesyöte on poistettu käytöstä hahmon lisäasetuksissa.
10175 Määritetty Request-objekti on jo poistettu hahmon jonosta.
10176 Microsoft Agentin Data Providerin käynnistys epäonnistui.
10177 Määritetty animaatio on virhellinen.
Se saattaa olla vaurioitunut, tai se ei sisällä kehyksiä.
10178 Lst-puhemerkintää ei voi käyttää lisätekstien tai URL-osoitteiden kanssa.
10179 Hahmoa ei voi siirtää silloin, kun sitä vedetään.
10180 Määritettyä Agent-asiakasta ei löydy.
10182 Määritetty toiminto epäonnistui, koska se vaatii aktiivisen hahmon.
10183 Tietokone ei tue määritettyä hahmon kieltä.
10184 Määritettyä puheohjelmaa ei löydy,
puheohjelma ei vastaa hahmolle määritettyä kieltä
tai puhesyöte on poistettu käytöstä.
10185 Määritetty ohjelman mode ID -tunnus ei tue hahmon nykyistä kieltä.
10188 Määritettyä puheohjelmaa ei löydy,
puheohjelma ei vastaa hahmolle määritettyä kieltä
tai puheen toistaminen on poistettu käytöstä.
10189 Määritetty toiminto epäonnistui, koska kaikkien hahmojen puheen toistaminen on poistettu käytöstä hahmon lisäasetuksissa.
10191 Järjestelmään ei ole asennettu vakiohahmoja.
10192 Versio
10194 Ei
10195 Versiotietoja ei ole saatavilla.
Tämä tiedosto ei välttämättä ole kelvollinen Microsoft Agent -hahmotiedosto.
10196 Ei missään
10197 Oletushahmoa ja muita hahmoja ei voi ladata samanaikaisesti yhdellä ohjausobjektilla.