agt040e.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt040e.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 &Szóbeli parancsablak megnyitása
103 &Szóbeli parancsablak bezárása
111 Figura speciális beállításai
112 Az elhangzottak: "%1s"
113 Szóbeli parancsok
114 Szóbeli parancsok - %1s
115 Elrejtés
118 elrejtés
119 %1s
125 a(z) "%1s" parancsot.
126 a parancsot.
129 ( ( mutasd | nyisd meg ) [a] [szóbeli] parancsok [ablakot] | mit mondhatok [most] )
130 Szóbeli parancsablak bezárása
131 ( rejtsd el | zárd be ) [a] [szóbeli] parancsok [ablakot]
140 Figyelmeztetés: Ezt a számítógépes programot a szerzQũ jog nemzetközileg védi. A programnak vagy bármely részének engedély nélküli másolása vagy terjesztése vádemelést von maga után, és a jog keretei között lehetséges maximális polgári és büntetQŪogi következménnyel jár.
146 %1s
150 Globális parancsok
152 -- %1s figyel --
160 (nem definiált parancs)
161 A figura megjelenítéséhez mondja ki a nevét.
171 Még ne beszéljen.
174 -- %1s készül a figyelésre --
175 Nem mondtam semmit.
176 [mutasd a] globális parancsokat
177 " "
178 A beszédbemenet nem elérhetQĮ
179 -- %1s nem figyel --
182 &Elrejtés
183 &Megjelenítés
186 Nem értettem a kérést.
187 Mondja a figura nevét.
191 Minták
193 Figura tulajdonságai
194 A beszédbemenet magyarul nem elérhetQĮ
195 A beszédbemenet le van tiltva.
197 Nincs szóbeli parancs.
10120 A Microsoft Agent indítása nem sikerült.
EllenQŲizze, hogy a Microsoft Agent megfelelQťn lett-e telepítve.
10121 Ismeretlen hiba történt, amely egy alkalmazásban vagy objektumban lett definiálva.
10122 A megadott animációt a program nem támogatja.
EllenQŲizze, hogy az animáció neve helyes-e.
10123 A figura rejtett, ezért a megadott metódus sikertelen volt.
10124 A Get metódus Type paramétere érvénytelen.
EllenQŲizze, hogy a program támogatja-e a megadott type paramétert, és hogy helyesen betqźte-e a paraméter nevét.
10125 A figura már be van töltve.
EllenQŲizze a Load metódus korábbi hívásait.
10126 A character ID nem érvényes.
EllenQŲizze, hogy adott-e meg ID argumentumot, és hogy helyesen betqźte-e.
10127 Ebben az állapotban nincs animáció.
EllenQŲizze, hogy az állapothoz van-e hozzárendelve animáció.
10129 Nincs meg a parancsnév.
EllenQŲizze, hogy a megadott parancsnév helyes-e.
10130 A jelenlegi figura beállításai nem támogatják buborék megjelenítését.
10131 Az Szóbeli parancsablakot nem lehet megjeleníteni, mert a figura beszédbemenet támogatása nincs teljesen definiálva.
EllenQŲizze, hogy a beszédbemenet engedélyezett-e, hogy van-e beszédfelismerési végrehajtó, és hogy a figura szóbeli parancsai meg vannak-e adva.
10132 Nincs meg a Request objektum.
A Request objektum már nincs a figura animációinak várakozási sorában.
10133 A megadott Request objektum nem érvényes.
10134 A Stop metódust helytelenül használták.
Egy figura nem használhatja a Stop metódust egy másik figura megszakítására.
Próbálja meg az Interrupt metódussal.
10135 Az Interrupt metódust helytelenül használták.
Egy figura nem szakíthatja meg saját magát.
10136 A Wait metódus nem használható a figura saját Request objektumával.
10137 A megadott könyvjelzQĠérvénytelen.
GyQźQŤjön meg róla, hogy a megadott könyvjelzQŴ nem a Microsoft Agent tartja-e fenn.
10140 A mqŶelet a Figyelemkérés billentyqĠmegnyomása miatt megszakadt.
10141 A mqŶelet beszédbemenet miatt megszakadt.
10142 A mqŶeletet az alkalmazás szakította meg.
10143 A mqŶelet megszakadt, mert a figura rejtett.
10145 A Microsoft Agent telepített verziója nem támogatja a megadott figura-adatfájl verziót.
A figurát frissíteni kell.
10146 A megadott fájl nem Microsoft Agent figurafájl.
EllenQŲizze, hogy a fájlnév helyes-e.
10147 A megadott fájl nem érvényes hangfájl (.WAV).
10148 A megadott hangfájl nem érvényes, vagy helytelen adatot tartalmaz.
10149 A rendszer multimédia összetevQŪének elérése közben probléma adódott.
10150 A Microsoft Agent nem támogatja a megadott URL protokollt.
10151 Az audioeszköz nem elérhetQĮ
EllenQŲizze, hogy a hangkártya és az illesztQŰrogramok megfelelQťn vannak-e telepítve.
10152 A szöveget beszéddé konvertáló végrehajtót nem lehet elindítani.
10153 A Microsoft Agent szájmozgást szinkronizáló összetevQŪében hiba történt.
10156 Probléma van a megadott Commands objektum definiálásával.
10157 Az egyik parancs Voice tulajdonságának szövegében egy jobb oldali zárójel hiányzik, vagy egy bal oldali rossz helyen van.
10158 Az egyik parancs Voice tulajdonságának szövegében egy jobb oldali szögletes zárójel hiányzik, vagy egy bal oldali rossz helyen van.
10159 Az egyik parancs Voice tulajdonságának szövegében vagy hiányzik egy kezdQĠzárójel, vagy rossz helyen van egy befejezQĠzárójel , vagy nincs szöveg valamelyik zárójelben.
10160 Az egyik parancs Voice tulajdonságának szövegében egy jobb oldali zárójel hiányzik, vagy egy bal oldali rossz helyen van , vagy nincs szöveg valamelyik szögletes zárójelben.
10161 Az egyik parancs Voice tulajdonságának szövegében vagy hiányzik az egész parancsot megnyitó és bezáró zárójel, vagy nincsen alternatív szöveg meghatározására szolgáló szögletes zárójel.
10162 Probléma adódott a beszédfelismerési mód elérése közben.
EllenQŲizze, hogy a beszédvégrehajtó megfelelQťn van-e telepítve.
10163 A megadott parancs Name paramétere már meg lett adva.
10166 A Microsoft Agent nem talált kompatíbilis beszédfelismerési végrehajtót.
10173 A telepített Microsoft Agent verzió régebbi, mint a megadott figurafájl.
EllenQŲizze, hogy telepítve van-e a megfelelQĠMicrosoft Agent verzió.
10174 A megadott mqŶelet nem sikerült, mert a beszédbemenet az összes figura számára le lett tiltva a Figura speciális beállításaiban.
10175 A megadott Request objektum már el lett távolítva a figura várólistájáról.
10176 A Microsoft Agent Data Provider elindítása nem sikerült.
10177 A megadott animáció nem érvényes.
Lehet, hogy sérült, vagy nincs kerete.
10178 Az Lst beszédkód nem használható további szövegek vagy URL esetében.
10179 A figurát nem lehet áthelyezni, mialatt az egérrel húzza.
10180 A megadott Agent ügyfél nem található.
10182 A megadott mqŶelet nem sikerült, mert a végrehajtásához a figurának aktívnak kell lennie.
10183 A figura megadott nyelvét ez a számítógép nem támogatja.
10184 A megadott beszédvégrehajtót nem sikerült megtalálni,
a beszédvégrehajtó nem felel meg a figura nyelvének,
vagy a beszédbemenet jelenleg le van tiltva.
10185 A megadott végrehajtó mode ID nem támogatja a figura jelenlegi nyelvét.
10188 A megadott beszédvégrehajtót nem sikerült megtalálni,
a beszédvégrehajtó nem felel meg a figura megadott nyelvének,
vagy a beszédhangkimenet jelenleg le van tiltva.
10189 A megadott mqŶelet nem sikerült, mert a beszédhangkimenet az összes figura számára le lett tiltva a Figura speciális beállításaiban.
10191 Ezen a rendszeren nincsenek szabványos figurák telepítve.
10192 Verzió
10194 Nem
10195 Verzióinformáció nem érhetQĠel.
Lehet, hogy ez a fájl nem érvényes Microsoft Agent figurafájl.
10196 Nincs
10197 Ugyanaz a vezérlQťlem egyszerre nem töltheti be az alapértelmezett figurát más figurákkal együtt.