agt0414.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt0414.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 Åpn&e vindu for talekommandoer
103 &Lukk vindu for talekommandoer
111 Avanserte egenskaper for figur
112 Hørte %1s
113 Talekommandoer
114 Talekommandoer for %1s
115 Skjul
118 skjul
119 %1s
125 etter kommandoer fra %1s.
126 etter kommandoer.
129 ( ( vis | åpne ) [stemme] kommando [vindu] | hva jeg kan si [nå] )
130 Lukk vindu for talekommandoer
131 ( skjul | lukk ) [stemme] kommando [vindu]
140 Advarsel! Dette dataprogrammet er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Uautorisert kopiering eller distribusjon av programmet eller deler av det vil bli forfulgt rettslig iht. relevante bestemmelser.
146 %1s
150 Globale kommandoer
152 -- %1s lytter --
160 (udefinert kommando)
161 Si navnet til en figur for å vise den.
171 Vent med å snakke.
174 -- %1s forberedes for lytting --
175 Jeg sa ikke noe.
176 [vis] globale kommandoer
177 " "
178 Taleinndata er ikke tilgjengelig.
179 -- %1s lytter ikke --
182 &Skjul
183 &Vis
186 Forstod ikke forespørselen din.
187 Si navnet til figuren.
191 Galleri
193 Egenskaper for figur
194 Taleinndata er ikke tilgjengelig på norsk.
195 Taleinndata er deaktivert.
197 Ingen talekommandoer.
10120 Kan ikke starte Microsoft Agent.
Kontroller at Microsoft Agent er riktig installert.
10121 Det oppstod en ukjent program- eller objektdefinert feil.
10122 Støtter ikke den angitte animasjonen.
Kontroller at animasjonsnavnet er riktig.
10123 Den angitte metoden mislyktes fordi figuren er skjult.
10124 Get-metoden ble angitt med en ugyldig Type-parameter.
Kontroller at den angitte typen støttes og er riktig stavet.
10125 Figuren er allerede lastet inn.
Kontroller tidligere Load-metodekall.
10126 Ugyldig Character ID.
Kontroller at IDen er definert og riktig stavet.
10127 Det finnes ingen animasjon for denne tilstanden.
Kontroller at det er tilordnet en animasjon til denne tilstanden.
10129 Finner ikke kommandonavnet.
Kontroller at det angitte kommandonavnet er riktig.
10130 Innstillingene for den gjeldende figuren har ikke støtte for snakkeboblen.
10131 Kan ikke vise talekommandovinduet fordi støtte for taleinndata ikke er fullstendig definert for denne figuren.
Kontroller at taleinndata er aktivert, og at det er definert en talegjenkjenningsmaskin og talekommandoer for figuren.
10132 Finner ikke Request-objektet.
Request-objektet finnes ikke i figurens animasjonskø.
10133 Det angitte Request-objektet er ugyldig.
10134 Feil bruk av Stop-metoden.
En figur kan ikke bruke Stop-metoden til å avbryte en annen figur.
Prøv Interrupt-metoden.
10135 Feil bruk av Interrupt-metoden.
En figur kan ikke avbryte seg selv.
10136 Kan ikke bruke Wait sammen med Request for samme figur.
10137 Det angitte bokmerket er ugyldig.
Kontroller at det angitte bokmerket ikke er reservert av Microsoft Agent.
10140 Operasjonen ble avbrutt fordi lyttetasten ble trykket.
10141 Operasjonen ble avbrutt av taleinndata.
10142 Operasjonen ble avbrutt av programmet.
10143 Operasjonen ble avbrutt fordi figuren er skjult.
10145 Versjonen til den angitte figurfilen støttes ikke av den installerte versjonen av Microsoft Agent.
Figuren må oppdateres.
10146 Den angitte filen er ikke en Microsoft Agent-figurfil.
Kontroller at navnet er riktig.
10147 Den angitte filen er ikke en gyldig lydfil (WAV).
10148 Den angitte lydfilen er ugyldig eller inneholder ikke riktige data.
10149 Det oppstod et problem under tilgang til systemets multimediekomponent.
10150 Den angitte URL-protokollen støttes ikke av Microsoft Agent.
10151 Får ikke tilgang til lydenheten.
Kontroller at lydkortet og driverne er riktig installert.
10152 Kan ikke starte tekst-til-tale-maskinen.
10153 Microsoft Agent-leppesynkroniseringskomponenten mislyktes.
10156 Det oppstod et problem med definisjonen av det angitte Commands-objektet.
10157 Teksten til Voice-egenskapen til en kommando mangler en høyreparentes eller inneholder en feilplassert venstreparentes.
10158 Teksten til Voice-egenskapen til en kommando mangler høyre hakeparentes eller inneholder en feilplassert venstre hakeparentes.
10159 Teksten til Voice-egenskapen til en kommando mangler en venstreparentes, inneholder en feilplassert høyreparentes eller mangler tekst mellom parentesene.
10160 Teksten til Voice-egenskapen til en kommando mangler venstre hakeparentes, inneholder en feilplassert høyre hakeparentes eller mangler tekst mellom hakeparentesene.
10161 Teksten til Voice-egenskapen til en kommando mangler parenteser eller hakeparenteser for å angi alternativ tekst.
10162 Det oppstod et problem under tilgang til talegjenkjenningsmodusen.
Kontroller at talemaskinen er riktig installert.
10163 Den angitte parameteren for Name-kommandoen er allerede definert.
10166 Finner ingen kompatible talegjenkjenningsmaskiner.
10173 Den installerte versjonen av Microsoft Agent er eldre enn den angitte figurfilen.
Kontroller at riktig versjon av Microsoft Agent er installert.
10174 Den angitte operasjonen mislyktes fordi taleinndata for alle figurer er deaktivert i Avanserte egenskaper for figur.
10175 Det angitte Request-objektet er allerede fjernet fra køen til figuren.
10176 Kan ikke starte Microsoft Agent-datatjenesten.
10177 Den angitte animasjonen er ugyldig.
Den er kanskje skadet eller mangler bilder.
10178 Kan ikke bruke Lst-talekoden med tilleggstekst eller en URL-adresse.
10179 En figur kan ikke flyttes når den dras.
10180 Finner ikke den angitte Agent-klienten.
10182 Den angitte operasjonen mislyktes fordi den krever at figuren er aktivert.
10183 Det angitte språket for figuren støttes ikke på denne datamaskinen.
10184 Finner ikke den angitte talemaskinen,
talemaskinen passer ikke med det angitte språket for figuren,
eller taleinndata er deaktivert.
10185 Angitt mode ID støtter ikke gjeldende språk for figuren.
10188 Finner ikke den angitte talemaskinen,
talemaskinen passer ikke med det angitte språket for figuren,
eller taleutdata er deaktivert.
10189 Den angitte operasjonen mislyktes fordi taleutdata for alle figurer er deaktivert i Avanserte egenskaper for figur.
10191 Det finnes ingen standard figurer installert på dette systemet.
10192 Versjon
10194 Nei
10195 Ingen tilgjengelig versjonsinformasjon.
Denne filen er kanskje en ugyldig Microsoft Agent-figurfil.
10196 Ingen
10197 Kan ikke laste inn standardfiguren og andre figurer samtidig med en enkelt kontroll.