agt041d.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt041d.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 Öppna fönstret &Röstkommandon
103 Stäng fönstret &Röstkommandon
111 Avancerade alternativ för figurer
112 Hörde "%1s"
113 Röstkommandon
114 Röstkommandon - %1s
115 Dölj
118 dölj
119 %1s
125 efter "%1s"-kommandon.
126 efter kommandon.
129 ( ( visa | öppna ) [fönstret] [röst-] kommandon | vad kan jag säga [nu] )
130 Stäng fönstret Röstkommandon
131 ( dölj | stäng ) [fönstret] [röst-] kommandon
140 Varning! Detta dataprogram är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning samt av internationella konventioner. Otillåten kopiering eller distribution av detta program, eller delar av det, kommer att beivras och kan, förutom skadeståndsskyldighet, medföra böter eller fängelse.
146 %1s
150 Globala kommandon
152 -- %1s lyssnar --
160 (kommandot är odefinierat)
161 Säg namnet på en figur om du vill visa den.
171 Vänta med att tala.
174 -- %1s förbereder sig för att lyssna --
175 Jag sade ingenting.
176 [visa] globala kommandon
177 " "
178 Talindata är inte tillgängligt.
179 -- %1s lyssnar inte --
182 &Dölj
183 &Visa
186 Det gick inte att förstå din begäran.
187 Säg namnet på en figur.
191 Galleri
193 Egenskaper för figurer
194 Talindata är inte tillgängligt på svenska.
195 Talindata har inaktiverats.
197 Inga röstkommandon.
10120 Det gick inte att starta Microsoft Agent.
Kontrollera att Microsoft Agent är korrekt installerat.
10121 Ett okänt programdefinierat eller objektdefinierat fel uppstod.
10122 Den angivna animeringen stöds inte.
Kontrollera att namnet på animeringen är korrekt.
10123 Den angivna metoden misslyckades eftersom figuren är dold.
10124 Get-metoden angavs med en ogiltig Type-parameter.
Kontrollera att Type-parametern stöds och är rättstavad.
10125 Figuren har redan hämtats.
Sök efter tidigare anrop med Load-metoden.
10126 Character ID är inte giltigt.
Kontrollera att ID har definierats korrekt och att det är rättstavat.
10127 Det finns ingen animering för det här tillståndet.
Kontrollera att en animering har tilldelats till det här tillståndet.
10129 Det gick inte att hitta kommandonamnet.
Kontrollera att det kommandonamn du angav är korrekt.
10130 Inställningarna för den aktuella figuren stöder inte pratbubblor.
10131 Det går inte att visa fönstret Röstkommandon eftersom stödet för talindata inte har definierats fullständigt för den här figuren.
Kontrollera att talindata är aktiverat och att det finns en taligenkänningsmotor och röstkommandon definierade för figuren.
10132 Det gick inte att hitta Request-objektet.
Request-objektet finns inte längre i figurens animeringskö.
10133 Det angivna Request-objektet är inte giltigt.
10134 Stop-metoden användes felaktigt.
En figur kan inte använda Stop-metoden för att avbryta en annan figur.
Försök med Interrupt-metoden.
10135 Interrupt-metoden användes felaktigt.
En figur kan inte avbryta sig själv.
10136 En figur kan inte utföra Wait-metoden på egna Request-objekt.
10137 Det angivna bokmärket är ogiltigt.
Kontrollera att det angivna bokmärket inte är reserverat av Microsoft Agent.
10140 Åtgärden avbröts på grund av att lyssningstangenten trycktes ned.
10141 Åtgärden avbröts på grund av talindata.
10142 Åtgärden avbröts av programmet.
10143 Åtgärden avbröts eftersom figuren var dold.
10145 Den angivna versionen av figurdatafilen stöds inte av den installerade versionen av Microsoft Agent.
Uppdatera figuren.
10146 Den angivna filen är inte en Microsoft Agent-figurfil.
Kontrollera att filnamnet är korrekt.
10147 Den angivna filen är inte en giltig ljudfil (.WAV).
10148 Den angivna ljudfilen är inte giltig eller innehåller inte korrekta data.
10149 Ett problem uppstod vid åtkomsten av systemets multimediekomponent.
10150 Det angivna URL-protokollet stöds inte av Microsoft Agent.
10151 Det går inte att komma åt ljudenheten.
Kontrollera att ljudkortet och drivrutinerna är korrekt installerade.
10152 Det går inte att starta text till tal-motorn.
10153 Läppsynkroniseringskomponenten i Microsoft Agent misslyckades.
10156 Det har uppstått problem i den angivna objektdefinitionen för Commands.
10157 Texten för ett kommandos Voice-egenskaper saknar en högerparentes eller innehåller en felplacerad vänsterparentes.
10158 Texten för ett kommandos Voice-egenskaper saknar en högerställd hakparentes eller innehåller en felplacerad vänsterställd hakparentes.
10159 Texten för ett kommandos Voice-egenskaper saknar en vänsterparentes, innehåller en felplacerad högerparentes eller innehåller ingen text mellan parenteserna.
10160 Texten för ett kommandos Voice-egenskaper saknar en vänsterställd hakparentes, innehåller en felplacerad högerställd hakparentes eller innehåller ingen text mellan hakparenteserna.
10161 Texten för ett kommandos Voice-egenskap saknar omgivande parenteser eller hakparenteser för att ange alternativ text.
10162 Det uppstod ett problem vid åtkomsten av taligenkänningsläget.
Kontrollera att talmotorn är korrekt installerad.
10163 Det angivna kommandots Name-parameter har redan definierats.
10166 Microsoft Agent kunde inte hitta några kompatibla motorer för taligenkänning.
10173 Den installerade versionen av Microsoft Agent är äldre än den angivna figurfilen.
Kontrollera att du har rätt version av Microsoft Agent installerad.
10174 Den angivna åtgärden misslyckades eftersom talindata har inaktiverats för alla figurer i Avancerade alternativ för figurer.
10175 Det angivna Request-objektet har redan tagits bort från figurens kö.
10176 Det gick inte att starta Microsoft Agent Data Provider.
10177 Den angivna animeringen är inte giltig.
Den kan vara skadad eller också finns det inte några bildrutor.
10178 Talparametern Lst kan inte användas tillsammans med ytterligare text eller tillsammans med en URL.
10179 En figur kan inte flyttas samtidigt som den dras.
10180 Det gick inte att hitta den angivna Agent-klienten.
10182 Den angivna åtgärden misslyckades eftersom den kräver att figuren är aktiv.
10183 Det språk som angetts för figuren stöds inte på den här datorn.
10184 Det gick inte att hitta den angivna talmotorn.
Talmotorn stöder inte det språk som angetts för figuren,
eller så är talindata inaktiverat för tillfället.
10185 Det mode ID för motorläge som angetts stöder inte figurens aktuella språk.
10188 Det gick inte att hitta den angivna talmotorn.
Talmotorn stöder inte det språk som angetts för figuren,
eller så är talat ljud inaktiverat för tillfället.
10189 Den angivna åtgärden misslyckades eftersom tal har inaktiverats för alla figurer i Avancerade alternativ för figurer.
10191 Det finns inga standardfigurer installerade i det här systemet.
10192 Version
10194 Nej
10195 Ingen versionsinformation är tillgänglig.
Filen är kanske inte en giltig Microsoft Agent-figurfil.
10196 Inget
10197 Standardfiguren och andra figurer kan inte hämtas samtidigt av en enda kontroll.